Sáng 7/12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4. Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày.Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó thảo luận, xem xét 30 báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ngành về kết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022; đồng thời xem xét, thông qua 37 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc biệt là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, qua đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong năm thứ 2 của nhiệm kỳ phù hợp với bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

bna_5939015656298_7122021.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

HĐND tỉnh Nghệ An cũng dành thời gian phù hợp tiến hành thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản và công tác hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong chương trình làm việc sáng 7/12, HĐND tỉnh Nghệ An đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã trình bày thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

bna_5948014086135_7122021.

Kỳ họp xem xét thông qua 37 Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp.

UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp.Thường trực HĐND tỉnh cũng đã báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận