Thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị, đơn vị tư vấn để cho ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

278561007_1114627015983546_5174137252964603944_n

Nghệ AN hướng tới tỉnh phát triển toàn diện

Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh, hiện đại của cả nước; là động lực phát triển chính của khu vực Bắc Trung Bộ; văn hóa, con người Nghệ An phát triển ở mức cao; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc.

Quy hoạch đưa ra các định hướng phát triển trọng tâm gồm: 2 khu vực động lực tăng trưởng, 3 đột phá chiến lược, 4 hành lang kinh tế, 5 lĩnh vực trụ cột phát triển, 6 trung tâm đô thị.

Đáng chú ý, tại dự thảo, đưa Nghệ An có 6 trung tâm đô thị: TP. Vinh mở rộng là trọng tâm; TP. Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu); TP. Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn); TX. Diễn Châu; TX.  Đô Lương; Đô thị sinh thái Con Cuông.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận