Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An khởi tố 11 vụ/21 bị can có các hành vi tham nhũng, tăng 3 vụ/8 bị can so với cùng kỳ năm 2021.Thông tin được đưa ra tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tỉnh Nghệ An.

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 3 kế hoạch và 9 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, chuyển đổi vị trí công tác 219 lượt công chức, viên chức có chức vụ, quyền hạn; tổ chức kê khai minh bạch tài sản thu nhập tại 78/85 đơn vị đầu mối với 11.041 người.

bna-2-943

Nghệ An quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng.

Qua công tác thanh tra hành chính, đã phát hiện sai phạm 31.544 triệu đồng và 19.800 m2 đất. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 1.027 tổ chức và cá nhân có vi phạm; phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là 447 triệu đồng. Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 19 tổ chức và 122 cá nhân có sai phạm.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu sai phạm và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra.

co-quan-csdt-cong-an-tinh-tong-dat-cac-quyet-dinh-khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-3-can-bo-so-kh-dt-va-trung-tam-xuc-tien-dttmdl-anh-duc-vu-5848.

Tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ cấp Sở.

Trong kỳ, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh Nghệ An đã thụ lý điều tra 17 vụ/43 bị can, trong đó, phát hiện mới 11 vụ/22 bị can. Tổng số vụ viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết: 5 vụ/20 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử 7 vụ/26 bị cáo.

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 6,1 tỷ đồng; trong đó, đã thu hồi hơn 2,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 37,5%).

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận