Theo quy định, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Anh96.

Thủ tục cấp Sổ đỏ là cách gọi thông thường của nhiều người dân, theo quy định của pháp luật đất đai thì thủ tục này có tên gọi là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (gọi tắt là cấp Giấy chứng nhận lần đầu).

Mặc dù pháp luật đất đai quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu nhưng không có thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần hai, lần ba,... mà tùy thuộc vào từng trường hợp sẽ có thủ tục riêng để có Giấy chứng nhận mới như:

- Nếu Giấy chứng nhận bị mất sẽ thực hiện theo thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận.

- Nếu Giấy chứng nhận bị rách, hư hỏng thì thực hiện theo thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Nếu Giấy chứng nhận bị sai sót thì thực hiện theo thủ tục đính chính Giấy chứng nhận.

Khi nào thực hiện thủ tục làm sổ đỏ lần đầu?

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu là thủ tục được áp dụng đối với thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Căn cứ Điều 100 và Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận lần đầu khi có đủ điều kiện theo quy định, cụ thể:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Thời gian làm sổ đỏ mất bao lâu?

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ bảo đảm đầy đủ các nội dung sau:

- Có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định.

- Nội dung kê khai trong các giấy tờ (đối với các giấy tờ phải kê khai) phải đầy đủ theo quy định.

- Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất.

Như vậy, mặc dù Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP nhưng vẫn kế thừa quy định về thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không quá 30 ngày, trừ các xã vùng sâu, vùng xa… kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Hay nói cách khác, thời gian cấp Giấy chứng nhận lần đầu từ ngày 01/7/2014 đến nay không thay đổi.

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận người nộp sẽ nhận được phiếu tiếp nhận và trả kết quả, trong đó có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận