UBND tỉnh vừa có văn bản Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045.Phạm vi lập quy hoạch: toàn bộ địa giới hành chính 09 huyện, thị xã, thành phố phía Đông tỉnh Quảng Nam, bao gồm các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, TX Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ.

Tổng diện tích lập quy hoạch: khoảng 2.743 km2. Tổng mức dự toán kinh phí lập quy hoạch: 9.661.613.000 đồng.

Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch: Là vùng kinh tế tổng hợp thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và tỉnh Quảng Nam, với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao;

Là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy, lôi kéo các vùng khác phát triển. Là khu vực tập trung các đô thị lớn, nơi bố trí các trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, các trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dụcthể thao lớn của toàn tỉnh và khu vực.

rosa-2-1905

Lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam tầm nhìn đến năm 2045.

Là đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Quảng Nam nói riêng và Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung nói chung. Có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Dự báo quy mô dân số: Đến năm 2030: khoảng 1.600.000 người. Đến năm 2045: khoảng 1.858.000 người.

Về định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội: Xác định các định hướng lớn của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và vùng tỉnh Quảng Nam có tác độngđến không gian vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam.

Đề xuất các định hướng chính và các khung trong phát triển không gian vùng: các vùng chức năng lớn, các trục kinh tế - không gian chủ đạo của vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam trên cơ sở xem xét, rà soát các khung giao thông hiện có và dự kiến mới.

Đề xuất hệ thống không gian công nghiệp, cảng, hướng sử dụng đất và yêu cầu tổ chức không gian các khu công nghiệp lớn, các ngưỡng phát triển về quy mô, loại hình công nghiệp; các khu, điểm công nghiệp gắn với địa bàn đô thị, nông thôn, vùng nông - lâm nghiệp và thủy hải sản,....

Đề xuất tổ chức không gian đô thị, phân cấp loại đô thị, lựa chọn hình thái, cấu trúc, chức năng và quy mô các đô thị; trong đó, trọng tâm là vùng phát triển trọng điểm các đô thị lớn có cấp độ vùng tỉnh.

Đề xuất tổ chức không gian biển đảo, dải ven biển, phạm vi phát triển các khu du lịch, vùng bảo vệ; các đô thị có chức năng dịch vụ gắn với dịch vụ du lịch biển để thúc đẩy phát triển không gian du lịch biển, khai thác và bảo vệ các vùng tiềm năng về cảnh quan, giá trị về môi trường,...

Xác định mối liên kết không gian du lịch biển và núi, rừng. Xác định các vùng chức năng tăng cường cho sự tăng trưởng của vùng ven biển để có đủ vị thế phát triển các khu chức năng hỗ trợ như: chức năng trung tâm đào tạo, liên kết phát triển dịch vụ nhà ở và dịch vụ đô thị cho các khu công.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận