Giám đốc Trung tâm Pháp Y tỉnh Hậu Giang đã vi phạm lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán.Theo nguồn tin, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định 865-QĐ/ĐUK thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Ni, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

5.4- TT Phap Y HG

Trung tâm Pháp Y tỉnh Hậu Giang

Theo đó, Ban Thường vụ nhân thấy ông Nguyễn Văn Ni trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ như; phân công giao việc cho viên chức chưa phù hợp với chức danh nghề nghiệp; vị trí việc làm; việc thu, chi không đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; không công khai, minh bạch việc sử dụng một số nguồn thu nhập tài chính, từ đó gây bức xúc, nội bộ, cán bộ, viên chức trong đơn vị. ông Ni đã vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 18 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/10/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên “Lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán…”.

Trước đó, ngày 8/10/2021 Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang có kết luận 06/KL-SYT yêu cầu thu hồi số tiền gần 160 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Trong đó, tiền kê thêm người quyết toán tử thi gần 76 triệu đồng. Đơn vị tự thu hồi hơn 82 triệu đồng chi trả theo đúng quy định cho các cá nhân được hưởng do trích quỹ 15% giám định tử thi Quý 3 &4/2020 và 25% giám định tư pháp theo vụ việc.

Vì thế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang Quyết định kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Văn Ni.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận