Tổ công tác liên ngành do UBND quận Hoàn Kiếm thành lập sẽ kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty CP Việt Thái Quốc Tế tại số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Liên quan đến việc sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà đất tại số 01 Tràng Tiền, sáng 15/5, phóng viên Tuổi trẻ và Pháp luật đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đỗ Phương - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, ông Phương cho biết, liên quan đến việc sử dụng nhà đất tại số 01 Tràng Tiền, sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội và sự chỉ đạo của UBND TP, quận Hoàn Kiếm đã mời các đơn vị liên quan đến họp để thống nhất phương án xử lý.

"Chúng tôi đã mời các bên liên quan đến họp để thống nhất phương án xử lý. Chúng tôi cũng đã nêu rõ việc Nhà hát lớn muốn hỗ trợ những gì và như thế nào để thống nhất", ông Phương nói.

1

Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành của quận Hoàn Kiếm.

Cũng theo ông Phương, sau đó UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty Việt Thái Quốc Tế tại số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cụ thể, ngày 10/5/2019, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đã ký Quyết định số 1022/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty Việt Thái Quốc Tế tại số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; thời điểm kiểm tra là trong tháng 5/2019.

Theo quyết định, Tổ công tác liên ngành gồm có đại diện phòng Kinh tế, Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an, Chi cục Thuế, cán bộ phường Tràng Tiền, trong đó, ông Đoàn Quang Cường - Phó trưởng phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm làm Tổ trưởng. Bên cạnh đó, UBND quận Hoàn Kiếm cũng mời đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế tham gia Tổ công tác.

Trước đó, như Tuổi trẻ và Pháp luật đã thông tin, Thanh tra TP Hà Nội mới đây đã ban hành kết luận Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của Nhà hát lớn Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

2

Sân vườn tại Nhà hát lớn Hà Nội đang được sử dụng đất sai mục đích.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, nhà đất của Nhà hát lớn Hà Nội tại địa chỉ số 01 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, có tổng diện tích đất 8667,7 m2, Nhà hát lớn được chính quyền Pháp xây dựng năm 1911 gồm 1 nhà hát (4,5 tầng + tầng hầm) với diện tích là 2.600 m2, xung quanh nhà hát có sân, vườn, lối đi.

Toàn bộ diện tích của Nhà hát lớn được Nhà nước giao cho Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quản lý, sử dụng từ khi hòa bình lập lại năm 1954. Theo bản đồ đo vẽ năm 1997 hiện đang lưu giữ tại UBND phường Tràng Tiền thể hiện nhà đất tại số 01 Tràng Tiền thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 7I-III-27, diện tích 8667,7 m2, đứng tên sử dụng là Nhà hát lớn.

Trước năm 1994, nhà đất của Nhà hát lớn do Công ty biểu diễn nghệ thuật Việt Nam (là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin) quản lý, sử dụng để tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện văn hóa. Năm 1994, Bộ Văn hóa Thông tin có quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án tu bổ, tôn tạo Nhà hát lớn để tiếp nhận toàn bộ diện tích nhà đất của Nhà hát lớn để thực hiện dự án đầu tư tu bổ nâng cấp Nhà hát lớn theo quyết định số 363/TTg ngày 20/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 1996, Ban quản lý dự án đầu tư tu bổ tôn tạo Nhà hát lớn đã lập Tờ khai sử dụng đất. Năm 1997, sau khi dự án tu bổ nâng cấp Nhà hát lớn hoàn thành, Ban quản lý dự án đầu tư tu bổ tôn tạo Nhà hát lớn Hà Nội đã lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản nhà đất của Nhà hát lớn cho Ban quản lý Nhà hát lớn quản lý sử dụng cho đến nay với mục đích để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3

Bên trong tầng hầm Nhà hát lớn Hà Nội vẫn tấp nập khách uống cafe.

 

"Như vậy, nhà đất của Nhà hát lớn tại số 01 Tràng Tiền là đất công trình sự nghiệp văn hóa được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, hiện do Ban quản lý Nhà hát lớn (là đơn vị sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quản lý sử dụng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật", kết luận nêu.

Cũng theo Thanh tra TP Hà Nội, qua quá trình xin chủ trương thực hiện dự án cải tạo tầng hầm của Nhà hát lớn bằng nguồn vốn huy động ngoài ngân sách, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chấp thuận cho phép Ban quản lý Nhà hát lớn ký hợp đồng hợp tác với Công ty CP Việt Thái Quốc Tế để kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại tầng hầm và sân vườn Nhà hát lớn là sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm quy định về sử dụng đất cơ quan, công trình sự nghiệp văn hóa.

"Trách nhiệm này thuộc Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội (nay là Nhà hát lớn Hà Nội", kết luận thanh tra nêu.

Cũng theo kết luận thanh tra, năm 2010, nhà đất tại số 1 phố Tràng Tiền đã được Bộ Tài chính có văn bản phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu của Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chấp thuận cho phép Ban quản lý Nhà hát lớn tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc và hoạt động văn hóa theo quy hoạch của Thành phố; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 3534/QĐ-BVHTTDL ngày 1/11/2011 xếp hạng nhà đất của Nhà hát lớn là di tích cấp quốc gia, trong đó phần diện tích mà Ban quản lý Nhà hát lớn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Việt Thái Quốc Tế nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 32 Luật Di sản văn hóa năm 2013 quy định: "Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trong trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó".

Tại khoản 4, Điều 147 Luật Đất đai năm 2013 quy định về sử dụng đất cơ quan, công trình sự nghiệp: "Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích. Nghiêm cấm việc sử dụng đấ xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác'', thì phần diện tích hợp tác kinh doanh sai phạm nêu trên cần được thu hồi đưa vào sử dụng đúng quy định pháp luật.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện sắp xếp lại nhà đất của Nhà hát lớn và phê duyệt chủ trương thực hiện dự án chỉnh trang khu vực sân vườn Nhà hát lớn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu Ban quản lý Nhà hát lớn thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty CP Việt Thái Quốc Tế do đã hết thời gian hợp tác kinh doanh; Ban quản lý Nhà hát lớn cũng đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty CP Việt Thái Quốc tế thanh lý hợp đồng nhưng công ty không phối hợp làm việc.

Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có văn bản đề nghị Công ty CP Việt Thái Quốc Tế hợp tác với Ban quản lý Nhà hát lớn trong việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty CP Việt Thái Quốc Tế vẫn không hợp tác với Ban quản lý Nhà hát lớn để thanh lý hợp đồng mà hiện trạng vẫn tiếp tục sử dụng phần diện tích tầng hầm và sân vườn Nhà hát lớn để kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát là không thực hiện đúng Luật Đất đai và Luật Di sản văn hóa năm 2013.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra TP Hà Nội kiến nghị UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Nhà hát lớn Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật thu hồi toàn bộ diện tích nhà đất do Công ty CP Việt Thái Quốc Tế đang sử dụng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát để đưa nhà đất tại số 01 Tràng Tiền vào sử dụng đúng mục đích, đảm bảo là khu vực bảo vệ I di tích cấp quốc gia Nhà hát lớn.

Sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Thanh tra thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm và Ban quản lý Nhà hát lớn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc xử lý sau thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại số 1 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra thành phố, giao Thanh tra thành phố thông báo nội dung kết luận thanh tra và đề nghị Nhà hát lớn Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật có biện pháp thu hồi toàn bộ diện tích nhà đất hiện do Công ty CP Việt Thái Quốc Tế đang sử dụng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát để đưa nhà đất tại số 1 Tràng Tiền vào sử dụng đúng mục đích, đảm bảo là khu vực bảo vệ I di tích cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cũng giao UBND quận Hoàn Kiếm hỗ trợ, phối hợp với Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội, các cơ quan chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch thực hiện kết luận và kiến nghị của Thanh tra thành phố.

Tuổi trẻ và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận