Sáng ngày 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong 2 ngày (ngày 7 và ngày 8/2021).

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo theo luật định; trọng tâm là thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, làm rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022; xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung khác theo luật định.

hdndng.

HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 như: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách; Chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2025; Một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Các đại biểu HĐND cũng xem xét thông qua các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh cho ý kiến theo quy định tại khoản 4, Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014 (bao gồm: Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045; Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai); Thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu Công nghiệp Ðông Quế Sơn; một số nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trên dịa bàn tỉnh…

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận