UBND tỉnh Hà Giang vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường.134056251_229910168703346_3234545941760154114_n

Đường vào ngõ 91, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang.

Những khuyết điểm, sai phạm

Theo kết luận thanh tra số 231/KL-UBND của UBND tỉnh Hà Giang ký ngày 23/12/2020, trên cơ sở kết quả thanh tra việc việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Khu đất Ngõ 91, thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có kết luận nêu rõ:

Toàn bộ diện tích 11.906m2 đất trồng cây lâu năm đã được UBND tỉnh thu hồi của Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới để giao cho UBND thị xã Hà Giang là thuộc quyền quản lý của nhà nước. UBND thị xã Hà Giang đã không tổ chức thực hiện việc giao đất theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang.

Việc UBND thị xã Hà Giang cấp GCNQSD đất cho hộ ông Nhân là không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Diện tích khu đất Ngõ 91 phải xử lý tại thời điểm thanh tra là 16.995,9m2.

Về khuyết điểm sai phạm, việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Nhân không đúng quy định tại Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc ban hành quy định về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, ông Nhân không thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 (tại thời điểm này, ông Nhân đang công tác tại Công ty Xây dựng số 1 - Hà Giang, vợ ông là Nguyễn Thị Tiên, quân nhân chuyên nghiệp, Bộ Tư lệnh Quân khu II; hai vợ chồng ông được hưởng lương từ ngân sách nhà nước); đơn xin chuyển quyền sử dụng đất của ông Nhân (ông không xin giao đất) không có xác nhận của UBND xã Ngọc Đường, theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Nghị định số 64-CP của Chính phủ.

Phòng Địa chính tham mưu và UBND thị xã Hà Giang cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trần Đức Nhân mà không có quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất không đúng trình tự thủ tục; vi phạm điểm a, mục 3 và mục 5, chương 2, Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC, ngày 30/11/2001 của Tổng cục địa chính về hướng dẫn đăng ký đất đai, lập Hồ Sơ địa chính và cấp GCNQSD đất (do UBND thị xã xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất nên đã tổ chức thực hiện Quyết định số 4152/QĐ-UB nêu trên không đúng quy định của pháp luật về đất đai).

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Giang ban hành quyết định chuyển MĐSD đất không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm

Với những khuyết điểm, sai phạm nêu trên kết luận thanh tra cũng nêu rõ hướng khắc phục và kiểm điểm trách nhiệm.

Cụ thể, thu hồi toàn bộ diện tích 16.995,9m2 đất theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013, để quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm giải quyết mọi hậu quả pháp lý phát sinh.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền để xảy ra những khuyết điểm, sai phạm nêu trên.

Giao cho Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với nguyên Chủ tịch UBND thị xã Hà Giang năm 2003 (nay đã nghỉ hưu) do trực tiếp ký Quyết định, cấp GCNQSD đất cho ông Trần Đức Nhân không đúng quy định; không kiểm tra, giám sát phòng chuyên môn, UBND xã Ngọc Đường trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với nguyên Trưởng phòng địa chính năm 2003 (nay là Phó Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh) đã tham mưu cho UBND thị xã cấp GCNQSD đất không đúng quy định.

Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, đối với: Nguyên Chủ tịch UBND thị xã Hà Giang (nay là Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy), do không thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng chuyên môn, UBND xã Ngọc Đường.

Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang (nay đã nghỉ hưu), do không thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng chuyên môn, UBND xã Ngọc Đường trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến để 04 hộ gia đình xây dựng trên đất trồng cây hàng năm khác vào năm 2009, năm 2011.

 Nguyên Chủ tịch UBND thành phố năm 2019 (nay là Chủ tịch HĐND thành phố), do thực hiện chuyển MĐSD đất năm 2019 không đúng quy định theo Điều 6, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và không thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng chuyên môn, UBND xã Ngọc Đường trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến để 01 hộ gia đình xây dựng trên đất trồng cây hàng năm khác vào năm 2015.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận

Yêu cầu phải nhập đủ các thông tin có dấu (*).