Kỳ họp thứ 4 vừa qua (kỳ họp chuyên đề ), khóa X, HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua 7 Nghị quyết quan trọng.Trong quý 1 năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước tiếp tục phát triển khá toàn diện trong điều kiện thích ứng, an toàn với dịch COVID-19. Sản xuất công nghiệp đang được khôi phục; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đã có những thuận lợi hơn. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Tuy nhiên, phần lớn nhiệm vụ của năm 2022 vẫn còn đang ở phía trước và dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thế giới và diễn biến mới của dịch COVID-19.

Hinh 1 _

Kỳ họp thứ 4 vừa qua (kỳ họp chuyên đề), khóa X, HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua 7 Nghị quyết quan trọng.

HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua 7 Nghị quyết quan trong gồm: Kế hoạch tài chính 05 năm (2021-2025),  bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022, nguồn ngân sách địa phương; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025; chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh); quy định về số lượng và mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Hinh 2_

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Bà Huỳnh Thị Hằng đề nghị giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Đối với UBND tỉnh, cần chủ động chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh, gửi đề nghị xây dựng Nghị quyết và phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan để tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung để chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 kịp thời, chất lượng và đúng tiến độ; Chủ động xin ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết có nội dung cần phải xin ý kiến Tỉnh ủy theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - bà Huỳnh Thị Hằng hoan nghênh sự đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% đại biểu tham dự trên cơ sở xem xét các tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận