Ngày 31/3, HĐND Bình Phước thông qua Nghị quyết về danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đơn vị tư vấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất…Ngày 31/3, HĐND tỉnh Bình Phước đã thông qua Nghị quyết về danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đơn vị tư vấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cùng với danh mục, công trình dự án trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Ông Huỳnh Hữu Thiết, Trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Bình Long. Ảnh: Báo Bình Long

Ông Huỳnh Hữu Thiết, Trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Bình Long. Ảnh: Báo Bình Long

Theo đó, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Bình Phước do ông Huỳnh Hữu Thiết - Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bình Long, cùng đi với Đoàn có lãnh đạo các Sở, Ngành, đơn vị liên quan.

UBND thị xã Bình Long đã báo cáo tình hình thực hiện danh mục thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã. Việc thực hiện trình tự, thủ tục trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và lập danh mục thu hồi đất trên địa bàn để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định trước khi trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các năm trước.

Riêng năm 2021, Bình Long có 70 công trình, dự án cần phải thu hồi đất được thông qua với diện tích 968,12ha, trong đó có 26 dự án chuyển tiếp và 44 dự án đăng ký mới.

Nhìn chung, do đó khi Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua và đưa vào thực hiện đạt tỷ lệ không cao.

Theo đó, báo cáo cũng nêu rõ và nhìn nhận việc lập và tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn thị xã Bình Long chưa có sự chọn lọc và thiếu căn cứ pháp lý dẫn đến công tác xây dựng danh mục dự án thu hồi đất, giám sát chuyển mục đích sử dụng đất đạt tỷ lệ chưa cao; cách thức tiếp cận, xét duyệt các dự án; vai trò của chính quyền cấp huyện, xã trong việc lập danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Hữu Thiết - trưởng Đoàn giám sát đã yêu cầu thị xã Bình Long cần có kế hoạch dài hơi trong công tác thực hiện danh mục thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất; Riêng các xã, phường phải dân chủ, công khai và theo đúng trình tự, thủ tục trong quy trình tổng hợp, lập danh mục, đề xuất, kiến nghị…; Các phòng, ban chuyên môn cần tập trung nâng cao chất lượng, trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ pháp luật về đất đai.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành nêu cao trách nhiệm, hỗ trợ các địa phương, nhân dân làm đúng quy định pháp luật, góp phần đưa nghị quyết HĐND của tỉnh đi vào thực tế cuộc sống, được cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả dài lâu.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận