Thanh tra Chính phủ kiến nghị Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam chấm dứt việc giao dự toán các nội dung chưa có trong quy định của Nhà nước.Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019.

Có Hội đồng nghiệm thu 18 đề tài một ngày!

Theo đó, mỗi năm Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đào tạo trên 200 Tiến sĩ, hơn 1.000 Thạc sĩ các ngành, chuyên ngành, góp phần cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Dù vậy, giai đoạn 2015-2017, việc đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện còn nhiều hạn chế, khuyết điểm trong quy trình tuyển sinh, chương trình và quản lý đào tạo.

Screen Shot 2022-05-02 at 08.33.12

Trụ sở Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Hà Nội.

Quy trình đào tạo Thạc sĩ của Học viện này thiếu quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện dự thi, bảo vệ luận văn, thâm niên công tác; thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn. Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ thiếu quy định về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu của từng ngành đào tạo, không quy định cụ thể về thời gian làm việc chuyên môn.

Tại Thông báo của thanh tra Chính phủ nêu rõ, có 3 đơn vị tổ chức hội đồng nghiệm thu nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở trong cùng một ngày, chưa hợp lý, dẫn đến chất lượng công tác nghiệm thu không đảm bảo.

Đáng chú ý: Tại Viện Nghiên cứu châu Âu, chỉ một hội đồng nghiệm thu 14 đề tài vào ngày 7/12/2015, 18 đề tài vào ngày 6/12/2016, 18 đề tài vào ngày 12/12/2017, 16 đề tài vào ngày 5/12/2018, 15 đề tài vào ngày 25/11/2019.

Viện Ngôn ngữ học nghiệm thu 26 đề tài vào ngày 26/12/2016 (6 hội đồng), 13 đề tài vào ngày 17/12/2018 (2 hội đồng), 22 đề tài vào ngày 19/11/2019 (2 hội đồng); Viện Sử học nghiệm thu 7 đề tài trong buổi chiều 13/11/2019, 11 đề tài trong ngày 15/11/2019 (2 hội đồng).

Bên cạnh đó, giai đoạn năm 2015 - 2017, công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội còn nhiều hạn chế, khuyết điểm về tuyển sinh, quy trình, chương trình và quản lý đào tạo.

Ngoài ra, quy trình đào tạo thạc sĩ thiếu quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện dự thi, điều kiện bảo vệ luận văn, thâm niên công tác, thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn; không ban hành chương trình đạo tạo trình độ Tiến sĩ.

Ngoài những sai phạm về đào tạo, Thanh tra Chính phủ còn xác định Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành các quy chế quản lý khoa học nhưng nội dung còn bất cập. Việc này dẫn đến việc các đơn vị cấp dưới không tiếp thu kịp thời, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Có ba đề tài, nhiệm vụ không có đóng góp về khoa học cho xã hội; 37 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ do văn phòng chủ trì chưa được nghiệm thu cấp cơ sở trước khi nghiệm thu cấp bộ; 18 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ nhưng không nghiệm thu cấp bộ...

Chi sai hàng tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, việc quản lý tài chính còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, chi phụ cấp cho một số chức danh, chi phụ cấp cán bộ công tác địa phương không đúng quy định số tiền trên 750 triệu đồng; sử dụng ngân sách nhà nước chi tiền lương cho hợp đồng ngoài biên chế trên 1,2 tỷ đồng; không trích quỹ dự phòng, trích lập quỹ phát triển, hạch toán lãi ngân hàng không đúng quy định; kê khai thiếu số tiền thuế phải nộp gần 2 tỷ đồng.

Trước những tồn tại kể trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Viện Hàn Lâm chấm dứt việc giao dự toán các nội dung chưa có trong quy định của Nhà nước. Thu hồi số tiền gần 6 tỷ đồng của 10 đơn vị trực thuộc đã chi không có trong quy định; số tiền 750 triệu đồng chi phụ cấp, số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho lương lao động hợp đồng của Học viện KHXH; số tiền hơn 655 triệu đồng chi trả lương của Viện Kinh tế; số tiền đã chi cho 7 nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ thường xuyên được phê duyệt dưới dạng đề tài khoa học; số tiền đã chi cho Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của 37 đề tài cấp Bộ, do chưa tổ chức nghiệp thu nhưng vẫn thanh toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, chỉ đạo Học viện KHXH nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng; điều chỉnh sang nguồn thu sự nghiệp số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (lãi tiền gửi ngân hàng); trích bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm qua các thời kỳ trong giai đoạn 2015-2019.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận