Quy chế phối hợp trong công tác giám định tư pháp về pháp y trong tố tụng hình sự giữa 3 cơ quan: Công an TP, VKSND TP, Sở Y tế TP.Lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp.

Ngày 14/6, Công an TP Hải Phòng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký kết và quán triệt thực hiện Quy chế phối hợp đối với công tác giám định tư pháp về pháp y trong tố tụng hình sự.

Theo đó, Quy chế gồm 3 chương, 8 điều, quy định về việc phối hợp trong công tác giám định tư pháp về pháp y trong tố tụng hình sự trên địa bàn TP Hải Phòng giữa Công an, Viện kiểm sát, Sở Y tế TP Hải Phòng và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi giải quyết các vụ việc, vụ án có trưng cầu giám định tư pháp về pháp y theo quy định của pháp luật, bao gồm: giám định và giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích và các tổn thương khác gây nên; giám định tình trạng sức khỏe; giám định và giám định lại tử thi, hài cốt.

Quy chế phối hợp trong công tác giám định tư pháp về pháp y trong tố tụng hình sự giữa 3 cơ quan: Công an TP, Viện kiểm sát nhân dân TP, Sở Y tế TP

Quy chế được ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác thực hiện giám định, phối hợp giám định về pháp y, bảo đảm cho công tác giám định được tiến hành thuận lợi, tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Giám định tư pháp, góp phần tích cực cho việc giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án có nạn nhân bị thương theo đúng thời hạn luật định.

Ngoài ra, Quy chế cũng sẽ góp phần hạn chế tối đa việc phải tạm đình chỉ giải quyết vụ việc, vụ án vì lý do chưa thể thực hiện giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe do người bị thương từ chối giám định và việc dẫn giải không hiệu quả hoặc người bị thương sau khi điều trị khỏi bệnh đã bỏ đi chưa xác minh được địa chỉ.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác giám định tư pháp về pháp y trong tố tụng hình sự giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ pháp y, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận