UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT (loại hình Trường tư thục) tại phường Thành Tô, quận Hải An.Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT, gồm: Nhà đầu tư, Ban kiểm soát, Ban Giám hiệu, các Tổ chuyên môn, các phòng, ban, Hội đồng chức năng, tổ chức Đảng và các Đoàn thể, các Khối lớp, Tổ học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận