UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao TP về việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn TP từ ngày 15/3/2022 đến 15/5/2022.Hải Phòng mở cửa thử nghiệm 2 tháng đối với dịch vụ kinh doanh Karaoke, vũ trường.

Từ ngày 15/3, Hải Phòng mở cửa thử nghiệm  đối với dịch vụ kinh doanh Karaoke, vũ trường.

UBND TP yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn và các đối tượng sử dụng dịch vụ do các cơ sở trên cung cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và các nội dung đã cam kết. 

Sở Văn hóa và Thể thao TP chủ trì cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trong quá trình thử nghiệm hoạt động trở lại phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 497/BVHTTDL-VHCS ngày 18/02/2022. Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định đã cam kết. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận