Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các Dự án Luật, Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp để tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới.hinh 01

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 19/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh Long An tổ chức hội nghị lấy ý kiến, đóng góp sửa đổi bổ sung một số điều của Dự án Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án, Luật giám định tư pháp. Ông Trương Văn Nọ - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đa số ý kiến đều thống nhất cho rằng việc xây dựng Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu hiện tại giúp giảm tải số lượng công việc của các toà án phải xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên là chưa phù hợp, cần làm rõ thêm phương thức hòa giải, đối thoại và trình tự, thủ tục xem xét lại quyết định, nên cân nhắc việc thu nộp chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án, nhất là tài sản nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của tỉnh nơi tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp lần này, đa số đại biểu tán thành về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật. Các ý kiến cho rằng giám định tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong tố tụng, kết luận giám sát chính xác, khách quan và kịp thời, góp phần giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ án trong tình hình hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý các vấn đề về thực hiện giám định tư pháp của kiểm toán nhà nước, việc bồi dưỡng giám định tư pháp và bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các Dự án Luật, Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp để tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận