Về nguyên tắc tài sản chung sẽ được chia đôi cho vợ, chồng, nhưng có xem xét đến các yếu tố khác và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên...Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chị Hồ Thị Cải (Phú Tân, An Giang) hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được hơn 16 năm, có hai con chung, đứa lớn 14 tuổi, nhỏ 10 tuổi. Tài sản gồm có một căn nhà và 200m2 đất ở, một thửa đất ruộng 2ha và tiền tiết kiệm 560 triệu đồng. Trong trường hợp chúng tôi ly hôn, tài sản sẽ được chia như thế nào? Con cái có được chia phần trong khối tài sản chung này không?

- Luật gia Bùi Đức Độ trả lời: Theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó.

Nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng hoặc không có thỏa thuận thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung (Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập); Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Như vậy, về nguyên tắc tài sản chung sẽ được chia đôi cho vợ, chồng, nhưng có xem xét đến các yếu tố khác và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên nên có thể vợ, chồng có mức hưởng khác nhau, nhận tài sản bằng hiện vật hay bằng giá trị tùy thuộc vào hoàn cảnh, công sức đóng góp của mỗi bên… và con ở với ai.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận