UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu xử lý đối với các trường hợp trục lợi danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn.Thực hiện Công văn số 4854/BTTTT-CBC ngày 26/11 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có công văn 6133/UBND-KGVX gửi Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; Tổng biên tập Báo Cần Thơ; Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện về việc chấn chỉnh tình trạng trục lợi danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

bao-chi-1-1529515189312354670272

Hình minh hoạ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Tổng biên tập Báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp thực hiện cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật; kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, lưu lại bằng chứng, kịp thời thông báo cho Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương; thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn theo quy định; căn cứ thẩm quyền được giao tại Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản chủ động xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả đối với hoạt động của cơ quan báo chí Trung ương.

Giao Giám đốc Công an thành phố, Tổng biên tập Báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao xử lý theo quy định đối với các trường hợp trục lợi danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận