Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) bằng hình thức trực tuyến, nhằm thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là văn kiện rất quan trọng, cần thể hiện rõ việc tiếp thu các quan điểm, nội dung lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, cũng như thích ứng với tình hình của đất nước, của tỉnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp nhằm xây dựng Chương trình hành động đề ra thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

h1 (41)

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh Chương trình hành động. Tổ chức thực hiện Chương trình hành động theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, thành lập các Ban chủ nhiệm khi triển khai thực hiện các nội dung, làm đúng quy định của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của lãnh đạo các đơn vị, địa phương, sở ngành nhằm làm rõ thêm về các vấn đề trong kết cấu hạ tầng phải gắn việc duy tu, bảo dưỡng; phát triển cụm, trung tâm đô thị, thị trấn trên cơ sở quy hoạch; đẩy mạnh phát triển các xã biên giới và phát huy ý chí tự vươn lên; đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; chương trình chuyển đổi số nhằm tăng cường năng lực và thói quen làm việc trong môi trường số của cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân...

Theo dự thảo, Chương trình hành động gồm 5 phần chính. Các nhiệm vụ chủ yếu gồm 6 nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm: Cơ cấu lại nền kinh tế, lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững; Thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước, xây dựng các chính sách phù hợp, tác động tích cực vào phát triển; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế; xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, là các chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận