Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2020 diến ra tối 24/10.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ trao giải (Ảnh: Thủy Nguyên).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ trao giải (Ảnh: Thủy Nguyên).

Thưa các đồng chí,

Thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, các nhà báo lão thành có mặt tại đây và những người làm báo trên cả nước, cùng gia đình, người thân, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Thưa quý vị đại biểu,

Giải Báo chí quốc gia, tiền thân là Giải báo chí toàn quốc, được tổ chức lần đầu vào năm 2007, qua 15 năm thực hiện, năm nay có số tác phẩm gửi về dự giải nhiều nhất và cũng là năm đầu tiên có tác phẩm được Hội đồng trao Giải Ðặc biệt, mặc dù hoàn cảnh tác nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, khó khăn hơn rất nhiều so với mọi năm. Xin nồng nhiệt chúc mừng tất cả các đồng chí!

Hơn 96 năm qua, nền báo chí nước ta đã có sự phát triển vượt bậc cả về đội ngũ, kỹ thuật, công nghệ và trình độ tác nghiệp. Ðến nay, đã có hơn 27 nghìn hội viên nhà báo đang làm việc trong hơn 800 cơ quan báo chí, cơ quan quản lý, đào tạo nghiên cứu báo chí. Dưới tác động của cuộc cách mạng thông tin và mạng internet, các nhà báo ngày nay, hơn bao giờ hết, có điều kiện thực hiện sứ mệnh cao quý của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam đã từng nói "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng", "Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà".

Kế thừa những di sản tư tưởng và thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, nhiều nhà báo đang ngày ngày dấn thân vào thực tiễn đời sống, phản ánh những vấn đề nóng hổi nhất của xã hội, giới thiệu, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, làm giàu vốn văn hóa quốc gia, hướng đến sự nhân văn của con người. Báo chí cũng là vũ khí sắc bén đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sự suy thoái về đạo đức, lối sống; cung cấp kịp thời thông tin và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội và chung sức giải quyết khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong năm 2020 và 2021, báo chí đặc biệt tiên phong cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, thông tin các quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Ðảng, của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước trong việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, phổ biến về những tấm gương tận tụy, hy sinh của lực lượng chống dịch tuyến đầu, về tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và tình thương yêu trong cộng đồng, xã hội cũng như cả những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào nơi tâm dịch... Báo chí trên nhiều phương diện, đã là "tấm gương tinh thần trong đó nhân dân nhìn thấy bản thân mình" (1), như lời Các Mác đã nói.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi biểu dương những đóng góp to lớn, thiết thực và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của đội ngũ những người làm báo cả nước, nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải Báo chí quốc gia hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Thưa quý vị đại biểu,

Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII xác định "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"; thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đề ra, thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn, vấn đề mới của đất nước, trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, khơi dậy khát vọng của dân tộc và của mỗi người dân; bảo vệ những giá trị cốt lõi của đất nước, của dân tộc; tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của nghề báo: chính xác - chính thống - nhanh nhạy - có kiểm chứng, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin. Ðảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn đội ngũ báo chí cả nước cần nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, báo chí cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, các Nghị quyết của Trung ương (mới đây nhất là Hội nghị T.Ư lần thứ tư), các chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến rộng rãi, kịp thời quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng chống dịch trong tình hình mới; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phòng chống dịch, trong lao động sản xuất, trong bảo vệ trật tự xã hội, an ninh Tổ quốc.

Thứ hai, tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội, nhất là trong cán bộ đảng viên.

Thứ ba, lực lượng báo chí tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nhanh nhạy, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác cho các tầng lớp nhân dân; chủ động đấu tranh chống lại những thông tin xuyên tạc, thông tin sai lệch, chống phá Ðảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta; không bị dao động, sa ngã trước những tác động xấu của những tư tưởng sai trái, tiêu cực trên mạng xã hội cũng như trong đời sống và mặt trái của kinh tế thị trường. Ðảng, Nhà nước luôn mong muốn và yêu cầu đội ngũ những người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghề nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn.

Phát huy và tổ chức tốt hơn nữa Giải Báo chí quốc gia; tuyên truyền sâu rộng để thu hút ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc; tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời, xứng đáng với những tác giả và tác phẩm có giá trị xuất sắc cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện, có tác động xã hội sâu sắc...; tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch báo chí giai đoạn 2020 - 2025, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng nước ta ngày càng phát triển, vững mạnh.

Nhân dịp trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV và chuẩn bị Ðại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, một lần nữa, tôi thân ái chúc các đồng chí, những người làm báo Việt Nam, luôn luôn xứng đáng là những chiến sĩ xung kích, kiên cường trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc!

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận