Ngày 10/5, Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc sẽ thực hiện cưỡng chế, kê biên tài sản tại thửa đất số 234 tờ bản đồ số 154, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để thi hành bản án số 34/2019/DSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc.Thửa đất số 234 tờ bản đồ số 154, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thửa đất số 234 tờ bản đồ số 154, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 10/5, Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc sẽ thực hiện cưỡng chế, kê biên tài sản tại thửa đất số 234 tờ bản đồ số 154, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để thi hành bản án số 34/2019/DSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc.

Theo nội dung Bản án số 34/2019/DSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thì ông Phạm Văn Thảo (sinh năm 1966) và bà Lê Thị Xuyên (sinh năm 1966), cư trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải nộp 112.281.000đ án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch và phải trả cho ông Lê Minh Tấn (sinh năm 1969) và Trần Thị Thu Hằng (sinh năm 1970), cùng cư trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổng số tiền là 4.281.825.000đ. Trong đó số tiền gốc là 2.925.000.000đ và số tiền lãi là 1.356.825.000đ.

Ngày 20/3/2020, Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-CCTHADS thi hành án theo yêu cầu của Lê Minh Tấn và Trần Thị Thu Hằng. Trong đó, nêu rõ các khoản phải thi hành đối với ông Phạm Văn Thảo và bà Lê Thị Xuyên theo đúng nội dung Bản án số 34/2019/DSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc.

Đồng thời, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định của pháp luật. Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bản án vẫn chưa được thi hành. Vì vậy, trên cơ sở căn cứ Quyết định số: 07/2020/QĐ-PT ngày 10/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bản án số 34/2019/DSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc; Quyết định thi hành án số 702/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 và Quyết định thi hành án số 704/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 05/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc, ngày 21/4/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đã xây dựng Kế hoạch số 454/KH-CCTHADS về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Phạm Văn Thảo và bà Lê Thị Xuyên.

Cụ thể, tiến hành cưỡng chế thực hiện việc kê biên tài sản là quyền sử dụng diện tích 7.236,2m 2 đất (Đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa số 234 tờ bản đồ số 154 tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 370173 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 06/02/2018 cho ông Phạm Văn Thảo và bà Lê Thị Xuyên cùng vật kiến trúc và các cây trồng có trên đất.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc là cơ quan chủ trì việc tổ chức cưỡng chế và chịu trách nhiệm toàn bộ về căn cứ pháp luật, trình tự thủ tục khi tổ chức áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận