Ngày 11/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản gửi các cơ quan liên quan, yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.Theo đó, xét kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại kết luận thanh tra, UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ kiến nghị ở Mục I phần D của kết luận thanh tra để tổ chức thực hiện.

Cụ thể, Sở Y tế phải làm việc trực tiếp với đơn vị tư vấn để chấn chỉnh các sai phạm tại kết luận; phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ sở y tế thực hiện việc điều phối sử dụng các trang thiết bị y tế đảm bảo hiệu quả. Sở Y tế cũng có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành các danh mục hàng hoá mua sắm tập trung liên quan phòng, chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương có giải pháp đối với hàng hoá đã mượn nhưng nay chưa trả cho nhà cung cấp; lập phương án xử lý lượng hàng hoá vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, trang phục hiện nay còn tồn đọng cho phù hợp, đặc biệt là lượng hàng hoá tài trợ, viện trợ đạt hiệu quả cao.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cần báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế về việc xử lý số tiền thu từ xét nghiệm nhanh kháng nguyên và test RT-PCR; thực hiện đối chiếu số lượng hàng hoá đã cấp phát, bàn giao giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các đơn vị.

Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo khẩn vụ thông thầu, nâng giá mua vật tư chống dịch lên 900% ảnh 1

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương có giải pháp đối với hàng hoá đã mượn nhưng nay chưa trả cho nhà cung cấp.

Về xử lý trách nhiệm, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao giám đốc các Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính căn cứ kiến nghị của Chánh thanh tra tỉnh tại kết luận để thực hiện.

Trong kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ra văn bản phê bình Giám đốc Sở Y tế đối với các thiếu sót trong kết luận; xem xét trách nhiệm của các Tổ thẩm định của Sở Y tế; trách nhiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và trách nhiệm các cơ sở y tế đối với các thiếu sót trong kết luận.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấn chỉnh trong công tác thẩm định dự toán và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong kết luận có nêu.

Trước đó, hôm 10/5, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Giai đoạn thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Theo đó, trong giai đoạn này, Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19 với tổng giá trị mua sắm đã thanh toán là gần 207 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Cụ thể, về trang thiết bị y tế, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện 6 gói thầu mua 25 thiết bị với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng, các cơ sở y tế thực hiện 14 gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng.

Về vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện 12 gói thầu với giá trị trúng thầu hơn 123 tỷ đồng, các cơ sở y tế thực hiện mua sắm 141 gói thầu riêng lẻ với giá trị hơn 11,7 tỷ đồng.

Trong quá trình mua sắm phát sinh một số tồn tại, như thiết bị có cấu hình, tính năng kỹ thuật khác với đề xuất của cơ sở y tế; nhiều chứng thư thẩm định giá chưa đảm bảo quy định; một số hồ sơ mời thầu không đảm bảo công bằng, minh bạch; nhà thầu trúng thầu cung cấp hàng hóa không đúng theo thời hạn của hợp đồng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giữ số tiền hơn 86 tỷ đồng thu từ xét nghiệm COVID-19 nhưng chưa báo cáo tỉnh xem xét xử lý.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận, có hiện tượng thông thầu khi mua vật tư phòng chống dịch COVID-19, một số gói thầu bị nâng giá từ 200- 900%

Ngoài ra, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mượn của 6 công ty các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Realtime RT-PCR; vật tư y tế, trang phục phòng chống dịch, hóa chất sát khuẩn, test kháng nguyên SARS-CoV-2... Toàn bộ hàng hóa mượn nêu trên chưa xác định được giá trị nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp phát cho 22 cơ sở y tế.

Link gốc: https://tienphong.vn/ba-ria-vung-tau-chi-dao-khan-vu-thong-thau-nang-gia-mua-vat-tu-chong-dich-len-900-post1437624.tpo

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận