PHÁP LUÂN CÔNG - các bài viết về PHÁP LUÂN CÔNG, tin tức PHÁP LUÂN CÔNG

Bắt hai đối tượng lợi dụng dịch bệnh để truyền bá Pháp luân công trái phép

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, đối tượng vờ đi phát khẩu trang để truyền bá Pháp luân công trái phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1