Pháp Luật Plus - pháo M777 - các bài viết về pháo M777, tin tức pháo M777

pháo M777 - các bài viết về pháo M777, tin tức pháo M777

Xem lựu pháo Mỹ M777 nhả đạn

Được coi là lựu pháo hiện đại nhất thế giới, M777 là niềm tự hào của lực lượng pháo binh Mỹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus