Pháp Luật Plus - Phan Văn Anh Vũ - các bài viết về Phan Văn Anh Vũ, tin tức Phan Văn Anh Vũ

Phan Văn Anh Vũ - các bài viết về Phan Văn Anh Vũ, tin tức Phan Văn Anh Vũ

5 vụ án trọng điểm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo khẩn trương đưa ra xét xử trong năm nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo từ nay đến hết năm 2019, khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Theo dõi Pháp Luật Plus