phản ứng - các bài viết về phản ứng, tin tức phản ứng

Tỉnh ủy Bình Phước cách tất cả các chức trong Đảng của Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản

Ngày 17/4, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành văn bản thông báo thi hành kỷ luật đảng đối với ông Lưu Văn Thanh - PCT HĐND huyện Hớn Quản.

Theo dõi Pháp Luật Plus