Pháp Luật Plus - phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 - các bài viết về phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19, tin tức phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19

phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 - các bài viết về phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19, tin tức phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Yêu cầu điều tra việc 12 ca phản ứng nặng sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Cục Y tế Dự phòng yêu cầu Sở Y tế TP HCM, Gia Lai và Hải Phòng yêu cầu điều tra nguyên nhân các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1