Phan Thị Thúy Linh - các bài viết về Phan Thị Thúy Linh, tin tức Phan Thị Thúy Linh

Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND Đà Nẵng xin thôi chức

Chánh văn phòng HĐND TP Đà Nẵng xác nhận, ông Lê Văn Quang đã gửi đơn xin thôi chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng.

Theo dõi Pháp Luật Plus