Pháp Luật Plus - Phản đối - các bài viết về Phản đối, tin tức Phản đối

Phản đối - các bài viết về Phản đối, tin tức Phản đối

Bộ trưởng Malaysia yêu cầu điều tra việc nhiều cô gái bán khỏa thân ở triển lãm xăm

Gọi triển lãm xăm là "tục tĩu" và ra lệnh điều tra sau khi có cả các cô gái, tại triển lãm được chia sẻ chóng mặt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết