phản đối chính sách công ty - các bài viết về phản đối chính sách công ty, tin tức phản đối chính sách công ty

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công vì lương thấp, áp lực cao

Hàng nghìn công nhân của Công ty giầy Hong Fu và Hồng Mỹ 2 đã nghỉ việc để phản đối chính sách khắc nghiệt của công ty.

Theo dõi Pháp Luật Plus