Pháp Luật Plus - Phan Đình Trạc - các bài viết về Phan Đình Trạc, tin tức Phan Đình Trạc

Phan Đình Trạc - các bài viết về Phan Đình Trạc, tin tức Phan Đình Trạc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ngành Tòa án cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử

Sáng 14/1, tại Hà Nội, TANDTC đã khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus