Pháp Luật Plus - phân cấp - các bài viết về phân cấp, tin tức phân cấp

phân cấp - các bài viết về phân cấp, tin tức phân cấp

Trường hợp nào được xóa nợ tiền thuế?

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Hàng nghìn huyện, xã có thể bị sáp nhập

Hàng nghìn huyện, xã có thể bị sáp nhập

0
Theo Bộ Nội vụ, cả nước hiện có 259/713 đơn vị hành chính cấp huyện, 6.191/11.162 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên...