Pháp Luật Plus - PHẢN CẢM - các bài viết về PHẢN CẢM, tin tức PHẢN CẢM

PHẢN CẢM - các bài viết về PHẢN CẢM, tin tức PHẢN CẢM

Phải tôn trọng ý nguyện của cộng đồng

Dù trong Luật Quảng cáo đã có những cụm từ như “vi phạm quyền sở hữu trí tuệ”, “trái với văn hoá, thuần phong mỹ tục”… vẫn chưa rõ ràng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Những cái “không” phản cảm

Những cái “không” phản cảm

0
Trong phép tắc ứng xử của cán bộ, công chức quy định bằng các văn bản gồm các nguyên tắc “bộ tứ” là 4 xin, 4 luôn, 4 có.
Link liên kết