phân bón - các bài viết về phân bón, tin tức phân bón

Giá phân bón sẽ giảm khi áp thuế suất giá trị gia tăng 5%

Việc chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế suất giá trị gia tăng 5% sẽ có nhiều tác động tích cực và toàn diện với nhiều đối tượng.

Theo dõi Pháp Luật Plus