Pháp Luật Plus - phân bón - các bài viết về phân bón, tin tức phân bón

phân bón - các bài viết về phân bón, tin tức phân bón

Phát hiện một công ty bán phân bón tại Tiền Giang vi phạm nhãn phụ

Bán phân bón nhập khẩu có nhãn ghi không đúng xuất xứ, Công ty bị phạt tiền 22,5 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1