Pháp Luật Plus - phân biệt đối xử - các bài viết về phân biệt đối xử, tin tức phân biệt đối xử

phân biệt đối xử - các bài viết về phân biệt đối xử, tin tức phân biệt đối xử

Người lao động nhiễm HIV/AIDS vẫn bị kỳ thị, phân biệt đối xử trong công việc

Hơn 40 năm sau kể từ khi bệnh AIDS xuất hiện, tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV vẫn tồn tại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1