Phản ánh báo chí - các bài viết về Phản ánh báo chí, tin tức Phản ánh báo chí

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu Đồng Nai kiểm tra, xử lý việc xây dựng trái phép

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý những công trình sai phạm theo phản ánh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1