Phạm Văn Hòa - ĐBQH tỉnh Đồng Tháp - các bài viết về Phạm Văn Hòa - ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, tin tức Phạm Văn Hòa - ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Khổ vì văn bằng, chứng chỉ

Nếu cứ quy định vô vàn các loại chứng chỉ cho “đẹp” hồ sơ cũng chỉ làm khổ công chức, viên chức...

Theo dõi Pháp Luật Plus