Pháp Luật Plus - Phạm Trung Kiên - các bài viết về Phạm Trung Kiên, tin tức Phạm Trung Kiên

Phạm Trung Kiên - các bài viết về Phạm Trung Kiên, tin tức Phạm Trung Kiên

Thiếu khung pháp lý cho doanh nghiệp Fintech

Để các DN Fintech tiếp tục nở rộ, Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển của những “cây non” này.

Theo dõi Pháp Luật Plus