Pháp Luật Plus - Phạm sỹ quý - các bài viết về Phạm sỹ quý, tin tức Phạm sỹ quý

Phạm sỹ quý - các bài viết về Phạm sỹ quý, tin tức Phạm sỹ quý

Biệt phủ quan lớn và lòng tin dân nghèo

Việc biệt phủ của nhiều cán bộ xuất hiện từ Nam ra Bắc thời gian qua khiến cho dư luận quần chúng không khỏi bất bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết