Pháp Luật Plus - Phạm Huy - các bài viết về Phạm Huy, tin tức Phạm Huy

Phạm Huy - các bài viết về Phạm Huy, tin tức Phạm Huy

Tại sao Huế xưa, không gọi con gái tên Hoa?

Người Việt xưa nay quan niệm, khi đặt tên cho con, tránh các tên húy kỵ, tên thánh thần, tên vua, tên các vĩ nhân…

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết