Pháp Luật Plus - Phạm Hùng - các bài viết về Phạm Hùng, tin tức Phạm Hùng

Phạm Hùng - các bài viết về Phạm Hùng, tin tức Phạm Hùng

Hà Nội cấm những tuyến đường nào phục vụ thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Công an Hà Nội cấm và hạn chế hàng loạt tuyến đường trung tâm, các tuyến dẫn về nhiều khách sạn, để phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều...

Theo dõi Pháp Luật Plus