phaluatplus - các bài viết về phaluatplus, tin tức phaluatplus

Người dân bức xúc với quyết định hành chính sai sót, nhưng toà tuyên rút kinh nghiệm?

TAND tỉnh Bắc Giang nhận định hàng loạt Quyết định 1471/QĐ-CT, Quyết định 1314/QĐ-UBND... có những thiếu sai sót khi ban hành nhưng không hủy mà chỉ rút kinh nghiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus