phaluatplus - các bài viết về phaluatplus, tin tức phaluatplus

EVNCPC giảm 352 tỷ đồng tiền điện đợt 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trước đó, EVNCPC đã triển khai hỗ trợ hơn 4 triệu khách hàng, cơ sở phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 1.363 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1