phải thở máy - các bài viết về phải thở máy, tin tức phải thở máy

Bệnh nhân số 812 là người giao pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội phải thở máy, tiên lượng nặng

Tiểu ban Điều trị đánh giá bệnh nhân 812 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư với diễn biến tăng nặng nhanh, phải thở máy không xâm nhập.

Theo dõi Pháp Luật Plus