phá trừng - các bài viết về phá trừng, tin tức phá trừng

Kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về phá rừng tại tỉnh Lâm Đồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về các vụ phá rừng ở Lâm Đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus