phá hủy tài sản - các bài viết về phá hủy tài sản, tin tức phá hủy tài sản

Nhóm côn đồ bất chấp luật pháp ngang nhiên hủy hoại tài sản của người dân

Một nhóm côn đồ khoảng 7- 8 tên phá cửa nhà dân xông vào dùng gạch, đá đập phá tài sản người dân như chốn không người giữa thanh thiện bạch nhật.

Theo dõi Pháp Luật Plus