phá dỡ - các bài viết về phá dỡ, tin tức phá dỡ

Lạng Sơn: Thêm một dải ngầm tràn cắt dòng sông Trung ở huyện Hữu Lũng

Mặc dù dải ngầm tràn này đã được xây dựng và đi vào hoạt động trong một thời gian. Tuy nhiên, UBND huyện Hữu Lũng không hề hay biết.

Theo dõi Pháp Luật Plus