PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào - các bài viết về PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào, tin tức PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào

PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào tiếp tục gửi thư đến Phó Thủ tướng về sách Công nghệ Giáo dục

PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào đã gửi thư kiến nghị lần thứ 2 về việc bộ sách giáo khoa Công nghệ Giáo dục do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên bị loại.

Theo dõi Pháp Luật Plus