PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - các bài viết về PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, tin tức PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Loại quả nào là “nữ hoàng” vitamin cứu các bệnh mùa hè cho trẻ?

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cherry là loại quả chứa Vitamin C cao gấp 31 lần cam, 35 lần dứa khi so sánh cùng một trọng lượng.

Theo dõi Pháp Luật Plus