PGS.TS Lương Ngọc Khuê - các bài viết về PGS.TS Lương Ngọc Khuê, tin tức PGS.TS Lương Ngọc Khuê

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: 80% bệnh nhân Covid-19 mới không có triệu chứng

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị tất cả các bệnh viện quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ tất cả người đến khám.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1