Pháp Luật Plus - PGS. TS Nguyễn Lân Cường - các bài viết về PGS. TS Nguyễn Lân Cường, tin tức PGS. TS Nguyễn Lân Cường

PGS. TS Nguyễn Lân Cường - các bài viết về PGS. TS Nguyễn Lân Cường, tin tức PGS. TS Nguyễn Lân Cường

Bí ẩn chưa lời giải sau pho tượng nhục thân ở Việt Nam

Cách đây tròn 10 năm, năm 2009, PGS. TS Nguyễn Lân Cường ra mắt cuốn sách “Bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền sư”.

Theo dõi Pháp Luật Plus